Ψαλτοδρόμιο

Υπό κατασκευή!
Pulpit rock


Οδηγίες για καταχώριση:
Επιλέγουμε την ιστοσελίδα από την οποία θέλουμε να εισάγουμε τους συνδέσμους (Στο αριστερό μέρος)
Πατάμε το κουμπί Εισαγωγή στοιχείων (Κάτω αριστερά)
Επικολλούμε πρώτα το σύνδεσμο (απαραίτητο στοιχείο) *
Όπου οι τιμές υπάρχουν σε λίστα επιλέγουμε από αυτές
Στα πλαίσια κειμένου καταχωρούμε ό,τι θέλουμε
Πατώντας καταχώριση αμέσως μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα αναζήτησης
* Για να αντιγράψουμε στη μνήμη το σύνδεσμο κάνουμε δεξί κλίκ στον αριθμό του μηνύματος πάνω δεξιά π.χ. στο #14 επιλέγουμε αντιγραφή συντόμευσης και μετά επικόλληση στη φόρμα.